Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Ogłoszenia i komunikaty

Treść strony

RZG.6220.5.8.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 4 października 2016 roku

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję, że w dniu 4.10.2016 r. roku, Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej  na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą  w części  dotyczącej  budowy oczyszczalni ścieków "na działkach nr 757/1, 757/2,1387/2 obręb geodezyjny nr 0003 miasto Dobrzyń nad Wisłą oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że organem właściwym do wydania decyzji zgodnie z art. 75 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)  jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy a do wydania opinii  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie ( art. 77 ust.1 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy ( w tym z raportem ooś) oraz składania uwag  i wniosków od dnia 4.10.2016 r. do dnia 25.10.2016 r.  Wnioski i uwagi : w formie pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, pok. nr 9 w godz. 8:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, bądź pod adresem dobrzyn@dobrzyn.pl. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia w ustawowym terminie uwag i wniosków przed wydaniem decyzji, jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Podanie do publicznej informacji następuje poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz na  tablicach  na terenie Miasta Dobrzynia nad Wisłą oraz stronie  www.bip.dobrzyn.pl

 

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy 

                                                                                   Jacek Waśko

drukuj ()

 • autor informacji: Ryszard Bartoszewski
  data wytworzenia: 2016-10-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-06 11:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-06 11:44

Rejestr zmian

 • zmieniono 2016-10-06 11:42 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-10-06 11:43 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-10-06 11:44 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70171
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-10 13:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3795762
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-16 11:02

Stopka strony