Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXXIV/187/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  20 stycznia 2014 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.      z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwalą Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku,

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 290.748,20

zgodnie z załącznikiem  Nr 1. Ostateczna kwota dochodów –   26.124.234,20 z tego:

dochody bieżące w kwocie  26.021.734,20;

dochody majątkowe w kwocie 102.500,00  zł;

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.056.573,00 zł – załącznik nr 1A.

Zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 290.748,20

zgodnie  z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków – 26.595.743,20, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.998.477,20, w tym na: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.791.789,00 zł,

dotacje 1.175.520,00 zł,

wydatki na obsługę długu 250.000,00 zł.

wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości- załącznik nr 3 1.597.266,00 zł;

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.056.573,00 zł – załącznik nr 2A.

 

§ 2.

1. W budżecie tworzy się rezerwy:                                                                   

ogólną w wysokości – 41.670,00 zł;

celową w wysokości –  58.330,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 2014, poz. 278 z dnia 31 stycznia 2014.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 11:59
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-16 12:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1205
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 12:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169653
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony