Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

 

UCHWAŁA NR XIX/76/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 27 października 2015 r.

 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. )

 

uchwala się , co następuje:

 

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana Krzysztofa Olewińskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w przedmiocie nierozpatrzenia oświadczenia kibiców, uznaje się skargę za zasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą , zobowiązuje się go do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ogłoszenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 865
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-05 11:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180844
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony