Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 7/03
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 08 października 2003 rokuObradom przewodniczył Ludomir Bylicki – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków komisji zatem frekwencja 100%.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1 )
Ponadto w obradach uczestniczył Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą oraz Roman Składanowski – Inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy.
Przewodniczący Komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący oznajmił, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy, tematem dzisiejszych obrad jest: Realizacja inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyń n. Wisłą.
Temat przedstawił Roman Składanowski – inspektor ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy.
Przedmiotowe oczyszczalnie lokalizowane są w gospodarstwach rozproszonych pojedynczych i oddalonych od centralnej zabudowy. Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej stanowi uciążliwość przy odprowadzaniu ścieków. Istniejące szamba są nieszczelne, powodują zanieczyszczenia wód gruntowych. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem typowym dla gospodarstw indywidualnych.
Planowane oczyszczalnie przydomowe typ „SEBIKO” systemu drenażowego zalicza się do rozwiązań określonych ogólnie jako naturalne. Gleba dzięki zdolnościom samo oczyszczającym, które wykorzystuje się w systemach indywidualnego oczyszczania ścieków, skutecznie chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem. Występuje możliwość estetycznego wkomponowania w krajobraz. Cechuje ja prostota eksploatacji oraz niskie koszty oczyszczania.
Według planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Chudzewo, Chalin, Kolonia Chalin, Lenie Wielkie, Skaszewo, Michałkowo, Strachoń, Kochoń, Bachorzewo, Zbyszewo, Glewo, Mokre, Krępa, Tulibowo, Dyblin, Mokówko, Szpiegowo, Kisielewo, występuje w części zabudowa rozproszona i gospodarka ściekowa będzie oparta na indywidualnych oczyszczalniach.
W zestaw przydomowych oczyszczalni ścieków wchodzą następujące elementy:
1. Jednokomorowy osadnik 3000 l wykonany z polietylenu min. okres użytkowania 50 lat;
2. Studzienka rozdzielcza z polietylenu;
3. Rury rozsączające;
4. Rury rozdzielcze;
5. Rury wentylacyjne;
6. Kolanka zmiennokształtne;
7. Folia separująca;
8. Nadstawka;
9. Kruszywo płukane;
10. Piasek i cement

Realizacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków u rolników naszej gminy pozwoli na osiągnięcie efektów ekologicznych takich jak:
1. Likwidację nieszczelnych szamb zlokalizowanych przy indywidualnych gospodarstwach, a zanieczyszczających wody gruntowe;
2. Eliminację odpadów powstających w trakcie okresowego oczyszczania szamb;
3. Zlikwidowanie bezpośrednich dzikich włączeń ścieków wód powierzchniowych.

Został przedstawiony HARMONOGRAM finansowania zadania p.n. „Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla Gminy Dobrzyń n. Wisłą w ilości 30 szt. typ SEBIKO.
( treść harmonogramu jako załącznik nr 2 )
Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie charakterystyki budowy przydomowych oczyszczalni i poprosił o pytania dotyczące tego tematu.
Jankowski Krzysztof – członek Komisji - czy jest możliwość wybudowania zbiorowej oczyszczalni na terenie Grochowalska.
Inspektor Roman Składanowski - nasze oczyszczalnie budowane są na terenach rozproszonych. W strategii Gminy miejscowości o zabudowie zwartej jest przewidziany projekt dla oczyszczalni zbiorowej.
Gęsicki Tomasz – członek Komisji – Jaki jest przewidywany koszt budowy przydomowych oczyszczalni w 2004 r.
Składanowski Roman – koszt jednostkowy w 2003 r. wynosił 6.449,98 zł / kwota z przetargu / poza tym dochodzi jeszcze cena za dokumentację techniczną oraz koszty inspektora nadzoru. Myślę, że koszty nie będą bardzo odbiegały od poprzednich.
Rolnik ponosi 25% kosztów budowy. Jest to stawka ustalona uchwałą Rady Miejskiej.
Żuchowski Bogusław – członek Komisji, pamiętam, że wstępne ustalenia partycypacji w kosztach dot. rolników były na 20%,jedna Rada Miejska ustaliła na 25%. Jest to krzywdzące, ponieważ np. na kanalizację w mieście poszczególne osoby wpłacały po 650,00 zł, natomiast rolnik musiał wpłacać po 2000 zł
Bender Czesław – Burmistrz Miasta i Gminy – znów wraca temat miasto – wieś. Koszty związane z kanalizacją w mieście są zupełnie nieporównywalne. Jeśli urząd miał by finansować wszystko na pewno koszty by wzrosły, dlatego części prac oczywiście pod nadzorem musieli partycypować sami zainteresowani.
Bylicki Ludomir – przewodniczący Komisji – czy można skorzystać z SAPARDU jeśli chodzi o finansowanie oczyszczalni.
Inspektor Składanowski Roman – nie jest to takie proste. Gmina musi mieć plany wieloletnie, musi być pełen obraz tego co chce zrobić. Wszystkie koszty związane z dokumentacją musi pokryć gmina. Poza ty inwestycja, która ma powstać musi przynieść konkretne pieniądze.
Ziółkowski Henryk – członek Komisji – gdzie można kupić związki chemiczne stosowane w zbiornikach przydomowych oczyszczalni.
Inspektor Składanowski Roman – myślę, że trzeba będzie pomyśleć o sprowadzeniu tych środków aby osoby mające przydomową oczyszczalnię mogły zakupić je na miejscu.
Zych Grzegorz – członek Komisji powiedział, że firma , która zakłada te oczyszczalnie sprawna solidna i szybka.
Składanowski Roman dodał, że urząd ma trzyletnią gwarancję na ewentualne usterki wynikające nie z winy właściciela.
Pytań więcej nie było. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.


Protokółowała: Przewodniczący Komisji

Renata Kwiatkowska Ludomir Bylicki
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1901
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209339
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony