Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

 • Ogłoszenia i komunikaty
 • OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego POWER.02.18.00 - IP.01-00-002/17 w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Treść strony

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego POWER.02.18.00 - IP.01-00-002/17 w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, z dniem 12 maja 2017 r. ogłasza otwarty nabór na partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadzie realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 roku poz. 217, 1579, 1948) do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą ul. Stefana Batorego 5, 02-591 w Warszawie w ramach konkursu nr: POWER.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

§ 1. 1. Celem partnerstwa jest wspólne:

 1. przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu;
 2. zarządzanie projektem;
 3. realizacja części lub całości zadań ujętych

w ramach projektu konkursu zamkniętego POWER.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

2. Przedmiotem projektu są działania wpisujące się w typy określone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ukierunkowane na wdrażanie administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

 1. podatki i opłaty lokalne przez:
 1. elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia przebiegu sprawy,
 2. doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzenia satysfakcją, orzecznictwa,
 3. wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie zarządzania satysfakcji klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;
 1. zarządzanie nieruchomościami w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi, poprzez:
 1. wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją,
 2. doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa,
 3. wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usługi ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców nieruchomości.

§ 2. Partner będzie zaangażowany w realizację całego projektu co oznacza, że będzie uczestniczył w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, zarządzaniu projektem jaki i będzie brał czynny udział w realizacji części zadań w projekcie.

Projekt jest skierowany dla jednostek samorządu terytorialnego miast i gmin.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą - Lidera Projektu, oraz minium 4 Partnerów z Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jednego Partnera spoza sektorów finansów publicznych.

§ 3. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

§ 4. Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w terminie 21 dni od ogłoszenia.

§ 5. Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www.bip.dobrzyn.pl

§ 6. Projekt realizowany będzie w latach 2017 - 2019.

§ 7. Szczegółowy zakres działań realizowanych przez Partnera zostanie ostatecznie ustalony na etapie  opracowywania wniosku o dofinansowanie.

§ 8. Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie kryteriów merytorycznych.

 

ZAŁACZNIKI:

 1. Załącznik Nr 1 - Karta zgłoszenia.
 2. Załącznik Nr 2 - Formularz Oferty.
 3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie.
 4. Załącznik Nr 4 - Regulamin Konkursu.

drukuj ()

 • autor informacji: Marek Cieślak
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-12 12:36
  • autor informacji: Marek Cieślak
   data wytworzenia: 2017-05-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-12 12:38
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-05-12 12:39
  • autor informacji: Marek Cieślak
   data wytworzenia: 2017-05-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-12 12:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-05-12 12:42
  • autor informacji: Marek Cieślak
   data wytworzenia: 2017-05-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-12 12:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-05-12 12:45
  • autor informacji: Marek Cieślak
   data wytworzenia: 2017-05-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-12 12:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-05-12 12:49
  • autor informacji: Marek Cieślak
   data wytworzenia: 2017-05-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-12 12:50
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-05-12 12:52
  • autor informacji: Marek Cieślak
   data wytworzenia: 2017-05-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-12 12:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-05-12 12:56
  • autor informacji: Marek Cieślak
   data wytworzenia: 2017-05-12
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-05-12 12:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2017-05-12 12:59

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-12 12:36

Informacja z otwarcia ofert na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowanego w ramach konkursu zamkniętego POWER.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Podmiotem wybranym do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w programu pod nazwą "Kujawsko Pomorscy Liderzy Administracji” realizowanego w ramach konkursu zamkniętego POWER.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Certes Sp. z o.o.,

Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa

który był jedynym zgłoszonym podmiotem, spełniał kryteria formalne i uzyskał zadowalającą liczbę punktów. 

Protokół z wyboru partnera

drukuj (Informacja z otwarcia ofert na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowanego w ramach konkursu zamkniętego POWER.02.18.00-IP.01-00-002/17 w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.)

 • autor informacji: Marek Cieślak
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-06 14:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-06 14:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 624
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-05 14:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4504638
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-20 13:18

Stopka strony