Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX/168/06

Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/. art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1

I w uchwale Nr XXVI/148/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2005 roku,

- w zarządzeniu Nr 3/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 lutego 2006 roku,

- w zarządzeniu Nr 4/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2006 roku

- w uchwale Nr XXVII/153/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2006 roku

- w uchwale Nr XXVIII/155/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 06 marca 2006 roku

- w uchwale Nr XXIX/159/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2006 roku

- w zarządzeniu Nr 6/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 kwietnia 2006 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 15.675.043,00 zł, zastępuje się kwotą 15.870.334,00 zł

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.333.002,00 zł, zastępuje się kwotą 3.475.893,00 zł,

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 18.076.097,00 zł zastępuje się kwotą 18.764.698,00 zł”

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.333.002,00 zł, zastępuje się kwotą 3.475.893,00 zł

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 2.817.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.982.000,00 zł

§ 4

w § 4 wyrazy „ 1 ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.401.054,00 zł, zastępuje się kwotą 2.894.364,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- pożyczka z WFOŚiGW – 1.561.725,00 zł

- inne pożyczki lub kredyty -550.000,00 zł

- wolne środki – 782.639,00 zł

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości – 3.078.864,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości – 184.500,00 zł

Przychody i rozchody sklasyfikowane wg paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-29 11:04
Załącznik
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 11:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1929
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 13:02

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5202470
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony