Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31.03.2005 r.


w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2004rok.

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) art. 30 ust. 1, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm. ).

Zarządzam co następuje:

§ 1

Realizując Uchwałę Nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 27 lutego 2004 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok wraz z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2004 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. DOCHODY

Plan – 13.412.325 zł

Wykonanie – 13.533.128 zł

w tym:

1. Dochody własne

Plan – 3.808.008 zł
Wykonanie – 3.941.019 zł

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Plan – 1.782.764 zł
Wykonanie – 1.770.556 zł

3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 112.937 zł
Wykonanie – 137.520 zł

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 80.000 zł
Wykonanie – 82.036 zł

5. Subwencja ogólna

Plan – 7.821.553 zł
Wykonanie – 7.821.553 zł

z tego:

Część podstawowa

Plan – 2.249.467 zł
Wykonanie – 2.249.467 zł

Część oświatowa

Plan – 5.507.671 zł
Wykonanie – 5.507.671 zł

Część równoważąca

Plan – 17.144 zł
Wykonanie – 17.144 zł

Część rekompensująca

Plan – 47.271 zł
Wykonanie – 47.271 zł

II. WYDATKI

Plan – 13.984.391 zł
Wykonanie – 13.426.330 zł

w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Plan – 1.782.764 zł
Wykonanie – 1.770.556 zł

2. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 7.256.437 zł
Wykonanie – 7.014.366 zł

3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Plan – 80.000 zł
Wykonanie – 65.810 zł

III. W wydatkach w pkt. II wyodrębnia się :

Wydatki bieżące

Plan – 5.476.047 zł
Wykonanie – 5.116.544 zł

- Wynagrodzenia

Plan – 6.048.980 zł
Wykonanie – 5.947.469 zł

- Pochodne od wynagrodzeń

Plan – 1.213.801 zł
Wykonanie – 1.176.645 zł

- Dotacje przekazane przez samorząd

Plan – 141.600 zł
Wykonanie – 139.700 zł

- Obsługa długu

Plan – 37.110 zł
Wykonanie – 34.804 zł

Wydatki majątkowe

w tym:

- Wydatki inwestycyjne

Plan – 1.066.853 zł
Wykonanie – 1.011.168 zł

IV. Deficyt budżetowy

Plan – -572.066 zł
Wykonanie – +106.798 zł

Źródła pokrycia deficytu:

- Pożyczki

Plan – 120.000 zł
Wykonanie – 120.000 zł

- Nadwyżka

Plan - -
Wykonanie – 106.798 zł

- Wolne środki

Plan – 452.066 zł
Wykonanie – 415.000 zł

V. Przychody środków specjalnych

Plan – 109.500 zł
Wykonanie – 96.468 zł

VI. Rozchody środków specjalnych

Plan – 109.500 zł
Wykonanie – 95.210 zł

VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody

Plan – 30.000 zł
Wykonanie – 13.746 zł

Rozchody

Plan – 30.000 zł
Wykonanie – 14.640 zł

VIII. Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy

Plan – 141.600 zł
Wykonanie – 139.700 zł

§ 2

1. Poinformować mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-12 09:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-12 09:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1974
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-12 09:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162130
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony