Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr F.N.0050.61.2012

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami oraz § 13 pkt. 2 uchwały Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2012 roku

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2012 rok. przyjętym uchwalą Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2012 roku zmienionym:

-  Zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2012 roku,

-  Zarządzeniem Nr F.N.0050.7.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lutego 2012 roku

-  Zarządzeniem Nr F.N.0050.13.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 marca 2012 roku,

-  Uchwałą Nr XV/82/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 roku

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2012 roku,

-  Zarządzeniem nr F.N.0050.23.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 maja 2012 roku,

-  Uchwałą Nr XVI/91/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2012 roku


- Zarządzeniem nr F.N.0050.27.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia

29  maja 2012 roku,

-   Zarządzeniem nr F.N.0050.28.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 czerwca 2012 roku,

-   Zarządzeniem nr F.N.0050.31.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2012 roku,

-   Uchwałą Nr XVII/98/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 czerwca 2012 roku

-   Zarządzeniem nr F.N.0050.32.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2012 roku,

-   Zarządzeniem nr F.N.0050.40.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lipca 2012 roku,

-   Zarządzeniem nr F.N.0050.45.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia

30  lipca 2012 roku,

-   Zarządzeniem nr F.N.0050.51.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 sierpnia 2012 roku,

-   Zarządzeniem nr F.N.0050.53.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia

31  sierpnia 2012 roku,

-   Uchwałą Nr XVIII/101/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłąz dnia 27 września 2012 roku,

-   Zarządzeniem nr F.N.0050.54.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłąz dnia 28 września 2012 roku.

-   Uchwałą Nr XIX/101/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 października 2012 roku,

-   Zarządzeniem nr F.N.0050.60.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłąz dnia 18 października 2012 roku.

-   Uchwałą Nr XX/105/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłąz dnia 29 października 2012 roku,

dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz dokonać przeniesień wydatków7 między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.


§2

Ustala  się  dochody  budżetu  Miasta  i  Gminy  zgodnie  z załącznikiem  Nr   1   na  kwotę 27.196.369,00 zł, zastępuje się kwotą 27.391.057,00 zł

-    dochody bieżące w kwocie 26.290.222,00 zł

-    dochody majątkowe w kwocie 1.100.835,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a)  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.705.515,00 zł.

§3

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 26.070.384,00 zł, zastępuje się kwotą 26.265.072,00 zł

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)    wydatki bieżące w wysokości 25.834.102,00 zł, w tym na:

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(razem POKL)         12.779.677,00 zł,

b)                Dotacje                                                                           659.532,00 zł,

c)        wydatki na obsługę długu                                           438.764,00 zł,

2)    wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości                       430.970,00 zł,

a)   wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 3.705.515,00 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uzasadnienie

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie - 187.938,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dz. 750 - Administracja

Zwiększenie - 1.321,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zwiększenie - 1.465,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny".

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększenie 3.964,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna"

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-12 14:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 768
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-12 14:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4806447
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:14

Stopka strony