Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVII/161/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 czerwca 2013 roku

 

 

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 11902 z późn. zm.1) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.2)

 

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą
uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Teresy Orbaczewskiej z listy Nr 1 oznaczonej nazwą Komitet Wyborczy SLD w okręgu wyborczym Nr 8 z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

§ 2

 

O wygaśnięcie mandatu radnego postanawia się powiadomić wyborców okręgu wyborczego Nr 8 w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 3

 

Uchwałę o wygaśnięciu mandatu doręcza się zainteresowanemu oraz przesyła Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany zostały ogłoszone w 2011 r. Dz. U. Nr 34, poz. 172

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz.889 oraz z 2012 r., poz. 1399

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1008
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-08-06 13:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160506
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony