Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 Zarządzenie nr 33/07

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 listopada 2007 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2008 rok

                Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. Zm. / oraz art. 119 i 121 ustawy z dnia 16 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku nr 15, poz. 148 z późn. zm./

Uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2008 rok w wysokości:

 1. Dochody – 19.314.171,00 zł
 2. Wydatki – 21.705.256,00 zł

W pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej na 2008 rok z załącznikami:

 1. Plan dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej
 2. Wykaz zadań inwestycyjnych
 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
 4. Przychody i rozchody budżetowe
 5. Dotacje podmiotowe
 6. Przychody i rozchody rachunku dochodów własnych
 7. Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 8. Prognoza kwoty długu na 2008 rok i lata następne
 9. Planowane spłaty zobowiązań
 10. Informacja o stanie mienia komunalnego

§2

Przyjęty projekt budżetu na 2008 rok przedłożyć:

- Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem dalszego nadania biegu jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-04-09 12:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 852
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-09 12:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162331
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony