Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 5/03

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego,
z dnia 11 czerwca 2003 roku


Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 6 członków komisji, jedna osoba nieobecna –usprawiedliwiona – radny Gęsicki Tomasz.
Ponadto w obradach uczestniczył Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami w Urzędzie Miasta i Gminy.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1)

Przewodniczący Komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji oznajmił, że tematyka dzisiejszych obrad jest zaległa
z miesiąca maja, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę rocznym planem pracy Komisji.

Porządek obrad:


1. Informacja o stanie zaopatrzenia w wodę odbiorców z terenu miasta i gminy oraz analiza planu w zakresie modernizacji SUW.
2. Sprawy bieżące

do punktu 1

Przewodniczący Komisji poprosił Inspektora ds. rolnictwa i gospodarki gruntami o przedstawienie materiałów dotyczących przedmiotu obrad.
Pan Jurek Statkiewicz przedstawił sytuację poboru wody m. in. w Grochowalsku, Chalinie i Dobrzyniu n.Wisłą.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.
Radny Grzegorz Zych, członek komisji zwrócił uwagę na brak wody
w Michałkowie, szczególnie w godzinach popołudniowych tj. 1700 - 2300 . Taka sytuacja powtarza się codziennie. Zasugerował, że można to poprawić poprzez podłączenie się z Chalinem.
Pan przewodniczący popiera tę sugestię, rzeczywiście ciśnienie jest słabsze dotyczy to również Zbyszewy.
Pan Krzysztof Jankowski,, członek komisji nadmienił, że po wybudowaniu zbiornika w Grochowalsku sytuacja ciśnienia wody tymczasowo się poprawiła, jednak obecnie jest podobnie.
Pan Bogusław Żuchowski, członek komisji zabrał głos w sprawie wsi Szpiegowo. W tej miejscowości nie ma problemów z ciśnieniem wody natomiast są przerwy w dostawie wody.
Pan Jurek Statkiewicz wyjaśnił, że przyczyną takich sytuacji są stare urządzenia, które należy zmodernizować, ponadto w tym okresie jest duży pobór wody szczególnie teraz kiedy opady deszczu prawie nie występują.

do punktu 2

Pan Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na brak informacji dotyczącej opłat za wodę. Ludzie są zdezorientowani, ponieważ nie ma tablic informacyjnych jeśli chodzi o nową siedzibę wodociągów.
Odpowiedzi udzielił Pan Jurek Statkiewicz deklarują, że w ciągu 1 tygodnia taka informacja się pojawi.
Przewodniczący Komisji powrócił do sprawy składanego wniosku na sesji dot. oznakowań hydrantów przeciwpożarowych. Nie było odpowiedzi w tej sprawie.
Pan Statkiewicz poinformował, że każdy hydrant był odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.
Pan Grzegorz Zych – członek komisji zapytał o koszty jakie musi ponieść rodzina jeśli będzie chciała podłączyć się do głównego rurociągu.
Pan Jurek Statkiewicz wyjaśnił, że jest Uchwała Rady, w której zapisane jest wpłata w takim przypadku wynosi 1.000 zł, poza tym obowiązująca dokumentacja na własny koszt .
Pan Przewodniczący Komisji zapytał czy dobrze jest zorientowany, ze w Dobrzyniu jest jedna studnia głębinowa wolna, jeśli tak to czy można ją podłączyć.
Odpowiedź uzyskał twierdzącą jednak trzeba ją modernizować.
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji :

Renata Kwiatkowska Ludomir Bylicki  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1671
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205410
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony