Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr III/10/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2006 roku 

w sprawie: zaopiniowania „Studium dla potrzeb planów ochrony             przeciwpowodziowej – Etap III” 

Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r. Dz.U.Nr 239, poz. 2019 z e zmianami)          w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                      o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wydaje opinię w przedmiocie „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III”. 

§ 2 

Treść opinii stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3 

O powyższym stanowisku postanawia zawiadomić konsorcjum NEOKART GIS Sp. z o.o. ul. Sapieżyńska 10 00-215 Warszawa działające z upoważnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2007-01-05 09:15
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-05 09:44
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2007-01-05 09:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1823
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-05 09:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218395
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony