Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 24/06

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą

z dnia 10 listopada 2006 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2007 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 119 i 121 ustawy z dnia 16 listopada 1998r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm. /

uchwala, co następuje

§1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2007 rok w wysokości:

1.                 Dochody-17.442.693,00 zł

2.                 Wydatki - 20.852.693,00 zł

W pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej na 2007 rok z załącznikami:

3.                 Przychody i rozchody budżetowe

4.                 Wykaz zadań inwestycyjnych

5.                 Przychody i rozchody rachunku dochodów własnych

6.                 Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7.                 Plan dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej

8.                 Informacja o stanie mienia komunalnego

9.      Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne
l0.Planowane spłaty zobowiązań

                                                                     §2

 Przyjęty projekt budżetu na 2007 rok przedłożyć:

-          Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem dalszego nadania biegu jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą

-          Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 09:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1664
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 09:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4910662
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony