Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XXII/107/2016

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie: określenia regulaminu i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych powadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i terminów składania tych dokumentów.


 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515, ze zmianami) oraz art. 20c ust.4-6 i art. 20e ust. 3-4 w związku z art. 20zf pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2015, poz. 2156 ze zmianami) oraz na podstawie § 11, § 12 i §14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015, poz. 1942),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Ustala się regulamin i kryteria naboru postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do samorządowego przedszkola wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów i terminów składania tych dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Regulamin , kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i terminy składania tych dokumentów, o których mowa w par. 1 w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych.

§3. Ustala się regulamin i kryteria naboru postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych samorządowych szkół podstawowych wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów i terminów składania tych dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-02 15:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 09:13

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2016-02-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-02 15:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-18 09:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1500
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-18 09:13

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159574
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony