Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr OR.0050.3.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19.02.2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizacje zadań w ramach wspierania rozowju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

Na podstawie § 3 Uchwały nr III/10/2010 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29.12.2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Z dniem 19.02.2013 r. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2013 r.

§ 2

Na realizaję konkursu przeznaczm kwotę 80.000,00 zł słownie: ( osiemdziesiąt tysięcy 00/100 zł ).

§ 3

Postępowanie konkursowe należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania sportu na obrszarze Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Do oceny i wyboru oferty powołuję Komisję konkursową w następującym składzie:

Przewodniczący - Paweł Szymański,
Członek - Artur Kuczmarski,
Członek - Piotr Wyszyński
Członek - Radny Pan Zbigniew Pawłowski, przedstawiciel Komisji Rady Miejskiej właściwej ds. sportu.
Członek - Radny Pan Sławomir Kowalewski, przedstawiciel Komisji Rady Miejskiej właściwej ds. sportu.

§ 5

Do zadań komisji Konkursowej należy w szzcególności:

  1. Dokonanie formalnej i merytorycznej oceny ofert,
  2. Sporządzenie protokołu z przebiegu pracy,
  3. Przedłożenie wyników konkursu Burmistrzowi.

§ 6

Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 913
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-07 11:26

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159102
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony