Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 20
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 września 2008 r.w sprawie: składania materiałów i wniosków do projektu budżetu na 2009r.Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 31 października 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

zarządzam, co następuje:
§1
  1. Zobowiązuję Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Kierowników referatów i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2009 rok.
  2. Materiały winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2008 r. na ręce Skarbnika Miasta i Gminy.

§2


Radni, rady sołeckie z terenu Miasta i Gminy mogą składać do Skarbnika Miasta i Gminy do dnia 15 października 2008 r. pisemne wnioski o dofinansowanie zamierzonych na 2009 rok zadań /wnioski winny być składane wraz z uzasadnieniem/.

§3


Zobowiązuję Inspektora ds. Obsługi Rady Miejskiej do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich zainteresowanych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-05-15 23:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1263
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-15 23:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5222845
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony