Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XX/86/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 listopada 2015roku

 

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na rok 2016.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2015, poz. 1515) i art. 8, art 10 ust.1 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, 849 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ( Monitor Polski z dnia 19 sierpnia 2015 roku, poz. 735 ) i obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (Monitor Polski z dnia 22 października 2015 roku, poz.1029)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku .

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 842
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-07 14:04

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205545
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony