Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XI/78/07

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 listopada 2007roku

 

 

w sprawie: powiadomienia skarbnika i sekretarza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

                  o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Z 2001r.,Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31 ustawy z  dnia 18 października 2006r.  o ujawnianiu  informacji o  dokumentach organów  bezpieczeństwa  państwa z lat  1944- 1990  oraz o  treści  tych  dokumentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 63,  poz. 425, Nr.  83  poz.561, Nr 85  poz.571, Nr 115  poz. 789)  i art.  4 ust 1 i 2 ustawy  z dnia 7  września 2007 roku 
o zmianie  ustawy  o ujawnianiu informacji  o  dokumentach  organów  bezpieczeństwa  państwa  z lat  1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U.
Nr 165, poz.1171)

 

uchwala się, co następuje:     

§ 1

Powiadamia się  Skarbnika i Sekretarza  Miasta i  Gminy  Dobrzyń  nad Wisłą

o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego wg wzoru

stanowiącego  załącznik  nr  1a  do  ustawy  z dnia 18 października 2006 roku

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa

z lat 1944-1990  oraz o  treści  tych  dokumentów  ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63,

poz.425, Nr  83, poz.561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789).

 

§ 2

Oświadczenie lustracyjne należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia

doręczenia powiadomienia.

 

§3

Nie złożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w § 2 powoduje 
z mocy  prawa  pozbawienie  pełnionej funkcji publicznej  z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 

§4

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady  Miejskiej  do  doręczenia  powiadomienia

skarbnikowi i sekretarzowi  oraz do przyjęcia oświadczeń lustracyjnych i wykonania innych czynności administracyjnych związanych z postępowaniem  lustracyjnym.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1585
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 11:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155967
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony