Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXIII/135/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających

z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, które nie wygasają z upływem 2012 roku, oraz ustala się plan finansowy tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Środki finansowe należy zgromadzić na subkoncie bieżącego rachunku bankowego budżetu Miasta i Gminy.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/135/2012

z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2012

 

1.Zakup sprężarki do napowietrzania wody na wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą – 10.000,00 zł. Termin realizacji zadania 30 marca 2013 rok.

2.Zakup sprężarki do napowietrzania wody na wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Chalin – 10.000,00 zł. Termin realizacji zadania 30 marca 2013 rok.

3. Zakup sprężarki do napowietrzania wody na wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Grochowalsk – 10.000,00 zł. Termin realizacji zadania 30 marca 2013 rok.

 

 

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2012 roku

 

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Plan

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

20.000,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

20.000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

20.000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

10.000,00

 

 

 

Razem:

30.000,00

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 904
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-13 09:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168584
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony