Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 25/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie: sporządzania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg.

 Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 37 a ust. 1 pkt 2 lit ”f” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157 , poz. 1240.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

§ 2

Wykaz udostępniany jest przez okres jednego miesiąca.

§3

W wykazie podaje się imię i nazwisko lub nazwę podatnika, wysokość umorzenia oraz przyczynę udzielenia ulgi

§4

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Finansowego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-15 15:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 980
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-14 14:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170247
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony