Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XVI/114/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: Przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008-2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , art.17 ust.1 pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008 -2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr XV/101/08 z dnia 19 maja 2008 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-29 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1436
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180492
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony