Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


UCHWAŁA NR XXIII/115/2016
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045 i 1890) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:


  § 1. 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzonej Uchwałą Nr IX/35/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”, w dotychczasowych wysokościach netto na okres od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r.:
  1) dla gospodarstw domowych:
      a) cena za dostarczoną wodę - 2,16 zł/m3,
      b) stawka opłaty abonamentowej za 1-miesięczny okres rozliczeniowy – 2,00 zł na                 odbiorcę,
      c) cena za odprowadzone ścieki – 4,12 zł/m3;
  2) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nie prowadzących działalności gospodarczej:
      a) cena za dostarczoną wodę – 2,54 zł/m3,
      b) stawka opłaty abonamentowej za 1-miesięczny okres rozliczeniowy – 2,00 zł na                   odbiorcę,           
      c) cena za odprowadzone ścieki – 4,62 zł/m3.
  2. Do cen oraz stawki opłaty abonamentowej, o których mowa w ust. 1, będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
   § 2. Taryfa, o której mowa w §1, ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą oraz do zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą, realizowanego przez Zakład Usługowy WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, 87-611 Dobrzyń nad Wisłą.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 

drukuj ()

  • data wytworzenia: 2016-04-05
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-05 12:11
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-05 12:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1394
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-05 12:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5202441
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony