Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XX/88/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 listopada 2015 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru poboru podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2015 poz.1515.) w związku z art. 6 ust.13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 roku, poz. 849 ze zmianami),

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wzór stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru i poboru podatku od nieruchomości zastępuje się wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2. Wzór stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru i poboru podatku od nieruchomości zastępuje się wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

 

§ 3. Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/69/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016roku.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 976
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-07 15:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5191337
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony