Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 19)02

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu, Usług i Drobnej
Wytwórczości, z dnia 22 kwietnia 2002 roku.
Obradom przewodniczył Mierzejewski Mirosław - Przewodniczący Komisji. W obradach uczestniczyło 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w obradach uczestniczył Składanowski Roman - Inspektor d)s ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.Porządek obrad :

1. Analiza wykonania planu konserwacji urządzeń melioracyjnych za rok 2001 i planu na rok 2002 oraz wysłuchanie informacji o działalności gminnej spółki wodnej za rok 2001.
2. Sprawy bieżące.


do punktu 1.

Komisja dokonała szczegółowej analizy przedstawionych materiałów opracowanych przez Inspektora d)s ochrony środowiska i gospodarki wodnej Składanowskiego Romana.

( materiały w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki nr 2, nr 3 i nr 4 )

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałami Komisja wyraziła ogromny niepokój w sferze ściągalności składek na gminną spółkę wodną, bowiem ściągalność oscyluje w granicach 60 % wymiaru, stan zaległości wynoszący 8.922 złote jest rażąco wysoki przy tak niskiej składce. Komisja stwierdza mierną operatywność zarządu gminnej spółki wodnej na polu ściągalności składek.


- 2 -

Inspektor poinformował, że wobec osób zalegających z opłatami nie była prowadzona działalność egzekucyjna, gdyż Urząd Skarbowy w Lipnie dział egzekucyjny nie przyjmował tytułów wykonawczych do realizacji od wszystkich spółek wodnych powiatu lipnowskiego. Od 01 stycznia 2002 roku obowiązuje nowe prawo wodne w oparciu, o które będzie można ściągać zaległości na rzecz spółki. Ponadto Inspektor poinformował, że jest bardzo dużo zgłoszonych awarii, które powstały wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych już w roku bieżącym zostały usunięte dwie bardzo poważne awarie; u Pana Topolewskiego Romana w Michałkowie i u Pana Piekarskiego w Dobrzyniu n. Wisłą. Na przełomie kwietnia i maja będzie usuwana awaria w Stróżewie.

do punktu 2

Przewodniczący Komisji ustalił termin następnych obrad na dzień 20 maja na godzinę dziesiątą, jednocześnie poinformował członków komisji, że obrady w integralnej części będą miały charakter wyjazdowy, bowiem dokona się lustracji stanu dróg gminnych po okresie zimowym i określi pilne potrzeby ich remontu.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Mierzejewski Mirosław


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1508
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:18

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168710
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony