Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V/24/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

                               z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia “Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006r.- Dz.U.Nr 123, poz. 858) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się na okres od 1 maja 2007r. do 30 kwietnia 2008r. “Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”, w następujących wysokościach netto:

1. dla gospodarstw domowych:

a) cena za dostarczoną wodę - 1,50 zł/m3

b) stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt

                        c)  cena za odprowadzone ścieki – 1,85 zł/m3

2. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej

                               a) cena za dostarczoną wodę - 1,95 zł/m3

b) stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt

                              c) cena za odprowadzone ścieki – 2,40 zł/m3

Do wyżej wymienionych cenoraz stawek opłaty abonamentowej będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 21/169/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28.12.2001r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-29 09:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-29 09:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1782
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-29 09:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168643
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony