Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 4/04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła z dnia 3 marca 2004 roku.

w sprawie : powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie:

art. 31 Ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 )
art. 19 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych ( Dz.U . z dnia 9 lutego 2004 Nr 19 poz. 177 )
& 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 13 stycznia 1998 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa lub własności gminy ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 7 poz. 80 )

ZARZĄDZAM

& 1

Powołać komisję do postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zbycia mienia komunalnego zwana Komisja przetargową w składzie :

1. Jacek Nowakowski – przewodniczący

2. Grzegorz Mazurek - z-ca przewodniczacego

3. Maria Antonowicz - sekretarz

4. Andrzej Stępczyński – członek

5. Ryszard Bartoszewski – członek

& 2

Komisja ma charakter stały i jest właściwa do postępowań o wartości zamówień wyrażoną w złotych równowartość nie przekraczającej 60.000 euro jak i do postępowań przekraczających wyrażonych w złotych równowartość 60. 000 euro oraz do zbycia mienia komunalnego.

& 3

Szczegółowe zasad oraz zakres czynności Komisji przetargowej określa regulamin pracy Komisji.

& 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

& 5

Traci moc zarządzenie Nr 18/2003 z dnia 5.08.2003 r
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-05 11:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2008
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-05 11:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159352
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony