Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Numer uchwały (Wyświetl)

W sprawie

Uchwała nr 27/151/06

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.

Uchwała nr 27/152/06

zatwierdzenia "Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę" na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 27/153/06

zmian budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała nr 28/154/06

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/142/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Uchwała nr 28/155/06

zmian budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała nr 29/156/06

określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.

Uchwała nr 29/157/06

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/151/06 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.

Uchwała nr 29/158/06

wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała nr 29/159/06


 

Uchwała nr 29/160/06

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Uchwała nr 29/161/06

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Uchwała nr 29/162/06

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Uchwała nr 29/163/06

nabycia działki położonej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Uchwała nr 30/164/06

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą za 2005 rok.

Uchwała nr 30/165/06

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 30/166/06

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Uchwała nr 30/167/06

zmieniająca Uchwałę XX/123/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr 30/168/06

zmian budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała nr 30/169/06

przystąpienia w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

Uchwała nr 30/170/06

udzielenia poręczenia kredytu bankowego.

Uchwała nr 31/171/06

zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Mokowo z dnia 29.05.2006 roku dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości Mokowo.

Uchwała nr 31/172/06

zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Zbyszewo z dnia 29.05.2006 roku dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości Zbyszewo.

Uchwała nr 31/173/06

zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Grochowalsku z dnia 1 czerwca 2006 roku dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości Grochowalsk

Uchwała nr 31/174/06

zmian budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała nr 31/175/06

uchylenia uchwały na udzielenie poręczenia kredytu bankowego.

Uchwała nr 31/176/06

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.

Uchwała nr 32/177/06

zmian budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała nr 33/178/06

zmian budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała nr 33/179/06

nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Chalinie

Uchwała nr 33/180/06

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 34/181/06

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Mokowo.

Uchwała nr 34/182/06

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Zbyszewo.

Uchwała nr 34/183/06

przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Grochowalsk.

Uchwała nr 34/184/06

podjęcia współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z Grupą Partnerską w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”

Uchwała nr 34/185/06

zmiany uchwały NR XIV/70/04 Rady Miejeskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2004r. dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2006

Uchwała nr 34/186/06

zmieniająca Uchwałę XXX/167/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalania regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała nr 34/187/06

ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w okresie od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

Uchwała nr 34/188/06

zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Uchwała nr 34/189/06

oddania w najem części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Uchwała nr 34/190/06

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2007.

Uchwała nr 34/191/06

ustalenie opłaty administracyjnej na rok 2007

Uchwała nr 34/192/06

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

Uchwała nr 34/193/06

zmian budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała nr 34/194/06

określenia ceny skupu żyta do podatku rolnego za 2007 r.

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-06-14 11:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2899
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-14 11:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200836
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony