Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V/20/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2007 roku

 

 

 

w sprawie :

nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Krojczynie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) oraz § 1 ust. 3 Ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; ze zm.),

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Publicznemu Gimnazjum w Krojczynie

nadaje się imię Jana Pawła II.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty a terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-28 13:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-28 13:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1935
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-29 08:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211426
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony