Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie  sprawie:     

Zarządzenie Nr OiSO.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 stycznia 2019 roku

powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2019 roku ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizacje zadań w ramach wspierania rozwoju i sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.3.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2019 rok u zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz

Zarządzenie nr ZOS.0050.4.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr OR.0050.5.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2019 roku nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.6.2019.Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy  na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.7.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 marca 2019 roku rozstrzygnięcia konkursu i przyznania dotacji na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.8.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr RG.0050.9.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 marca 2019 roku przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz powołania komisji przetargowej Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.10.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 marca 2019 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych w Referacie Świadczeń w Sprawach Rodziny w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.11.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 marca 2019 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko referenta do spraw promocji i rozwoju w Referacie Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 marca 2019 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko referenta do spraw zieleni, rolnictwa i ochrony przyrody w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr IR.0050.13.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 marca 2019 roku powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.14.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 marca 2019 roku wytycznych do polityki rachunkowości niezbędnych do sporządzenia informacji dodatkowej Otwórz

Zarządzenie nr OŚiGW.0050.15.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 marca 2019 roku

powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2019 r. Otwórz
Zarządzenie nr RG.0050.16.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz powołania komisji przetargowej Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.17.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła za 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.18.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr IR.0050.19.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 kwietnia 2019 roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.20.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2019 roku określenia wysokości opłat oraz wzorów druków dotyczących wynajmu sal w remizach OSP w miejscowościach: Dobrzyń na Wisłą, Grochowalsk, Płomiany, Główczyn, Chalin i świetlicy w Kamienicy Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.21.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2019 roku określenia wysokości opłat oraz wzorów druków dotyczących wynajmu świetlic wiejskich Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w miejscowościach: Glewo, Zbyszewo i Mokówko Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.22.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2019 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dobrzyńskiego Domu Kultury ,,Żak" w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.23.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2019 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr G.0050.24.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2019 roku nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.25.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.26.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 maja 2019 roku

podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Otwórz
Zarządzenie nr IR.0050.27.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 maja 2019 roku powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2019 r. Otwórz
Zarządzenie nr OISO.0050.28.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 maja 2019 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.29.2019 Burmistrza miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.30.2019 Burmistrza miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr FOiSO.0050.31.2019 Burmistrza miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 czerwca 2019 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisła Otwórz
Zarządzenie nr ZOS.0050.32.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2019 roku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.33.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 czerwca 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.34.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.35.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2019 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043 Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.36.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 lipca 2019 roku powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.37.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 lipca 2019 roku wprowadzenia do eksploatacji sprzętu pożarniczego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.38.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.39.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Otwórz

 

Zarządzenie nr F.0050.40.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.41.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.42.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.43.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 sierpnia 2019 roku przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.44.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr IR.0050.45.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 2 września 2019 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych pod nazwą ,, Renowacja Zabytkowego Dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie " Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 września 2019 roku ogólnego schematu procedury kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.47.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 września 2019 roku przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.48.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 września 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr OŚiGW.0050.49.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 września 2019 roku powołania komisji do odbioru wybudowanych, z udziałem środków finansowych Gminy Dobrzyń nad Wisłą, przydomowych oczyszczalni ścieków Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.50.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.51.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2019 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043 Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.52.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 października 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2020 rok. Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.53.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2019 roku. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr IR.0050.54.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ,, Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działania pożytku publicznego na lata 2020-2024" Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.55.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.56.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 października 2019 roku użyczenia radnym Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą tabletów do użytku służbowego Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.57.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok  Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.58.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października  2019 r. instrukcji dla pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR ( zwana  dalej instrukcją) oraz procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu  się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych ( zwana dalej procedurą) Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.59.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 listopada 2019 roku ustanowienia przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  w skład kapituły im. Adama Adamandego Kochańskiego Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.60.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2019 roku zmiany zarządzenia nr F.0050.57.2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.61.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok  Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.62.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2019 roku przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.63.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2019 roku przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038 Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.64.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 listopada 2019 roku organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.65.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.66.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 grudnia 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.67.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 grudnia 2019 roku dH3p8d35XV7Y99ktrb5f92bkp5xEezwAAAAASUVORK5CYII=dH3p8d35XV7Y99ktrb5f92bkp5xEezwAAAAASUVORK5CYII=przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w magazynie OCdH3p8d35XV7Y99ktrb5f92bkp5xEezwAAAAASUVORK5CYII=dH3p8d35XV7Y99ktrb5f92bkp5xEezwAAAAASUVORK5CYII= Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.68.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2019 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-01-02 12:12
  • zmodyfikował: Magdalena Sujka
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-07 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1225
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-07 13:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5015923
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 10:10

Stopka strony