Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Numer i data zarządzenia

W sprawie

Wyświetl

Zarządzenie nr F.N.0050.1.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15.01.2013 r.

wyskości dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na rok 2013.

Otwórz

Zarządzenie nr 2/2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 12 lutego 2013 roku

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Otwórz

Zarządzenie nr OR.0050.3.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19.02.2013 r.

ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizacje zadań w ramach wspierania rozowju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie OR.0050.4.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 20 lutego 2013 roku

 powołania Zespołu Monitorującego wdrażanie " Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020".

Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.5.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 22 lutego 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie nr OR.BHP 0050 6/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia  28.02.2013r.

Przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wraz z przewidywanymi okresami użytkowania oraz wysokość ekwiwalentu za pranie i  używanie własnej odzieży  i  obuwia roboczego

 

Otwórz

Zarządzenie nr OR.0050.7.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 19.03.2013 r.

 rozstrzygnięcia konkursu i przyznania dotacji na realizacje zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2013 r.

Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.8.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 
z dnia 28 marca 2013 r.

 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie nr OR 0050.9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29.03.2013 r.

Organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą


Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12.04.2013 r. 

w sprawie ustalenie zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie nr OR.0050.11.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12.04.2013 r.

organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz planu rozplakatowania obwieszczeń

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15.04.2013 r.

wyznaczenia Delegata do reprezentacji w Kujawsko - Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym " Salutaris ".

Otwórz

Zarządznie nr OR.0050.13.2013
Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16.04.2013 r.

powołania zespołu do przeprowadzenia oceny tłucznia betonowego zaoferowanego przez dostawcę do wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych.

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.14.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 22 kwietnia 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.15.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.16.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 14 maja 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23.05.2013 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie nr FN 0050.18.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 maja 2013 roku

sporządzania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg.

Otwórz

ZARZĄDZENIE OR.0050.19.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 5 czerwca 2013 roku

powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.20.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 10 czerwca 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

ZARZĄDZENIE NR F.N.0050.21.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad
Wisłą z dnia 19 czerwca 2013 r.

powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu i likwidacji środków trwałych i nietrwałych będących własnościa gminy

Otwórz

Zarządzenie Nr. F.N.0050.22.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 czerwca 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr. F.N.0050.23.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 czerwca 2013 roku

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020

Otwórz

Zarządzenie Nr. F.N.0050.24.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 16 lipca 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie nr OR.0050.25.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Szefa Obrony Cywilnej

z dnia 16.07.2013 r.

opracowania „Planu ewakuacji/przyjęcia ludności na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą”

Otwórz

Zarządzenie nr ZOS.4470.26.2013

Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Z dnia 29 lipca 2013 r.

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Otwórz

Zarządzenie Nr. F.N.0050.27.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 22 sierpnia 2013 roku

powołania Komisji ds. wyceny środków trwałych i materiałów

Otwórz

Zarządzenie Nr. F.N.0050.28.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 22 sierpnia 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.29.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i Gminy za I półrocze 2013 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Otwórz

Zarządzenie Nr. F.N.0050.30.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 11 września 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.30A.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 30 września 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie nr OR0050.31.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 września 2013 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

Otwórz

Zarządzenie Nr. F.N.0050.32.2013
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 01 października 2013 roku

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu  na 2014 rok.

Otwórz

ZARZĄDZENIE NR NZM 0050.33.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 2 października 2013 r.

powołania komisji ds. określenia normy zużycia paliwa przez ciągnik rolniczy ZETOR MAJOR 80

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.35.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 16 października 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr NZM 0050.36.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 17 października  2013 r.

ustalenia norm zużycia paliwa dla  ciągnika rolniczego ZETOR MAJOR 80 o nr rej. CLI 7T24 

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.37.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 24 października 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr. OR.0050.38.2013 

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 

z dnia 25 października 2013r

przyjęcia Planu zarządzania Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020.

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.39.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 31 października 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie OR.0050.40.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 8 listopada 2013 r.

powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadań mających na celu likwidację oraz stabilizację osuwiska skarpy wiślanej. Nr postępowania RO.ZP.RB.271.5.2013

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.41.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 listopada 2013 roku

przyjęcia projektu budżetu na 2014 rok

Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.42.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 13 listopada 2013 r.

przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2014 – 2027

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0043.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – Szefa Obrony Cywilnej Miasta

i Gminy z dnia 14 listopada 2013 roku

reorganizacji systemu wczesnego ostrzegania na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.44.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 18 listopada 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.45.2013

 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 29 listopada 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie nr GGM.0050.46.2013

Burmistrza Miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 4 grudnia 2013 r.

udzielenia bonifikaty od ceny nabywanego lokalu

Otwórz

Zarządzenie Nr NZM.BHP 0050.47.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  5 grudnia  2013 r.

określenia zasad przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej  oraz odzieży i obuwia roboczego.

Otwórz

Zarządzenie NZM.0050.48.2013r.

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 

z dnia 16 grudnia 2013 roku

 

powołania gminnej komisji do inwentaryzowania terenów atrakcyjnych inwestycyjnie

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.49.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 18 grudnia 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.50.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 23 grudnia 2013 roku

zmian budżetu gminy na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Nr OR-S.0050.51.2013   

z dnia 31 grudnia 2013 r.

wprowadzenia cennika usług Dobrzyńskiego Centrum sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2324
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-11 14:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160667
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony