Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA  NR IX/31/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  27.03.2015

 

 

w sprawie: użyczenia Ochotniczym Strażom Pożarnym nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy zabudowanych budynkami strażnic, remiz i świetlic Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zmianami) i art. 32 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na użyczenie niżej wymienionych nieruchomości  stanowiących mienie komunalne gminy (zabudowanych budynkami strażnic, remiz i świetlic OSP) oznaczonych geodezyjnie numerami:

  • nieruchomość położona w Dobrzyniu nad Wisłą stanowiąca działkę o nr ewid. 672/1, o powierzchni 0,3485ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00020143/6 - zabudowana budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu nad Wisłą wpisanej do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000111982
  • nieruchomość położona w Chalinie  stanowiąca działkę o nr ewid. 30/2, o powierzchni 0,15ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00020195/5 - zabudowana budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chalinie wpisanej do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000138144
  • nieruchomość położona w Krojczynie stanowiąca działkę o nr ewid. 141, o powierzchni 0,47ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00018839/5 - zabudowana budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krojczynie wpisanej do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000176928
  • nieruchomość położona w Grochowalsku stanowiąca działki o nr ewid. 60 i 58/2, o łącznej powierzchni 0,3036ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00004321/0 - zabudowana budynkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowalsku wpisanej do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000140571
  • nieruchomość położona w Płomianach stanowiąca działkę o nr ewid. 149, o powierzchni 0,27ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00018838/8 - zabudowana budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Płomianach wpisanej do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000177971
  • nieruchomość położona w Główczynie stanowiąca działkę o nr ewid. 74, o powierzchni 0,08ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00020340/7 - zabudowana budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczynie wpisanej do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000140744

na okres 10 lat z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych OSP

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 900
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-04-08 21:26

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205384
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony