Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sprawozdanie o pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego za rok 2004

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście
Spotkania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego odbywały się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy na rok 2004.
Odbyło się siedem spotkań Komisji Rolnictwa.
W miesiącu marcu 2004 r. Komisja zajęła się oceną funkcjonowania stacji uzdatniania wody na terenie miasta i gminy. Spotkanie to miało charakter wyjazdowy. Na tym spotkaniu został wypracowany następujący wniosek:
1. Dokonać wglądu w umowę zawartą między Urzędem, a Panem Wyszyńskim dzierżawcą obiektów aby dokonać analizy jakie obowiązki dotyczące utrzymania stacji uzdatniania wody na dzierżawcy spoczywają. W jakich naprawach czy remontach Urząd może pomóc.
Prace do wykonania to:
- wymiana pompy głębinowej w Grochowalsku,
- wymiana drzwi w Grochowalsku,
- zakup sprężarki do przepompowni w Grochowalsku,
- wymiana siatki ogrodzeniowej przy stacji uzdatniania wody w Chalinie,
- zamontowanie lampy oświetleniowej przy stacji uzdatniania wody w Chalinie
- naprawa dachu na oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n. Wisłą.
Kolejne posiedzenie dotyczyło oceny stanu dróg i ulic na terenie miasta i gminy oraz analizy wykorzystania środków finansowych w Dz. „Transport” za rok 2003. Również i to spotkanie miało charakter wyjazdowy. Podczas tego posiedzenia zostały wypracowane 3 wnioski dotyczące stanu dróg.
W dniu 14 kwietniu 2004 roku odbyło się spotkanie dotyczące dopłat bezpośrednich w związku z wejściem do Unii Europejskiej.
Miesiąc wrzesień poświęcony był realizacji środków budżetowych za I półrocze 2004 roku przeznaczonych na inwestycje w dziale Rolnictwo.
Kolejne posiedzenie komisji dotyczyło realizacji inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Komisja zapoznała się szczegółowo z kosztami tej inwestycji oraz wymogami Ochrony Środowiska
W dniu 26 listopada tematem posiedzenia Komisji była analiza stawek podatkowych i projektu budżetu na rok 2005. Podczas tego posiedzenia zostały wypracowane przez komisję następujące wnioski:
1. Pozostawić bez zmian wszystkie stawki podatkowe na poziomie ubiegłego roku. Decyzja jednogłośna.
2. Zdjąć z inwestycji w Grochowalsku i Chalinie po 15.000 zł z tytułu obniżenia podatku rolnego.
6 osób głosowało za taką propozycją, 1 głos wstrzymujący.
3. Zdjąć z 6.000 zł / pozostałe świetlice / 2.000 zł i przeznaczyć na świetlicę w Zbyszewie. Głosowało 6 osób za, jeden przeciw.

Tematem ostatniego posiedzenia komisji w tym roku było podsumowanie pracy komisji i opracowanie projektu planu pracy na rok 2005
Niektóre spotkania komisji jak już wcześniej wspomniałem, poparte były wyjazdami w teren celem dokładniejszego zapoznania się z tematem. Poza tym na nasze posiedzenia zapraszani byli goście oraz osoby odpowiedzialne merytorycznie za wykonywanie konkretnych zadań.
Kończąc pragnę powiedzieć, że Komisja Rolnictwa próbuje być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi naszego środowiska i w miarę możliwości wpłynąć na poprawę niektórych podmiotów naszej gospodarki.


Dziękuję Państwu za uwagę  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1519
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168884
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony