Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VII/41/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/185/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXX/185/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia  1 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości dodaje się § 2A o treści:

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości do 20% wartości rynkowej nieruchomości.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zamieszkujący jednolokalowy budynek mieszkalny wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą o udzielenie zniżki przy zakupie nieruchomości lokalowej.

Stosownie do art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z  2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.

Dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą  nie zawiera zgody na udzielenie bonifikaty dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-22 12:59
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 11:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 917
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:50

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4933402
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony