Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

              Uchwała Nr X/69/07

Rady Miejskiej  Dobrzyń Nad Wisłą

z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie :  nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Dobrzyniu n. Wisłą

 

      Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 1 ust. 1 Ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624; ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przedszkolu Samorządowemu w Dobrzyniu n. Wisła nadaje się imię Kubusia Puchatka.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

UZASADNIENIE

 

   Wnioskiem z dnia 19 czerwca 2006 r. Rada Pedagogiczna , Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Chalinie wystąpiła do Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą o nadanie Publicznemu Gimnazjum w Chalinie imienia Lecha Wałęsy.

   Zgodnie  § 1 ust. 3 Załącznika Nr 3  do  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.)  szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego. Wymóg ten został spełniony.

   W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 14:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-03-18 14:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1683
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 14:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169632
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony