Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr IX/55/03
Rady miejskiej Dobrzyń n.Wisłą
z dnia 15 grudnia 2003 rokuw sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 94, z 1993 r. z późn. zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1680 z 2002r., z późn. zm./, art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. / oraz Komunikatu GUS z dnia 17 października 2003 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku, / M.P. Nr 49 poz. 771 /,


Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku, / M.P. Nr 49 poz. 771 / stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego w 2004 roku do wysokości 33,45 zł za 1q słownie: trzydzieści trzy złote czterdzieści pięć groszy.

§ 2

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2164
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155989
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony