Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 


 


 


 

Uchwała Nr XXXIII/201/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 21 maja 2010 roku


 


 

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do realizacji projektu pn.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego - II edycja.”, w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 ze zm.)


 

uchwala się, co następuje:


 

§1.

1. Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisła zamierza przystąpić do realizacji projektu partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego – II edycja”, w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Liderem w/w projektu partnerskiego będzie Gmina Miasta Lipno, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach POKL, Poddziałania 9.1.2. i po uzyskaniu dofinansowania zamierza realizować projekt wspólnie z partnerami.

 

§2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do podpisania porozumienia międzygminnego z partnerami uczestniczącymi w projekcie i umowy w sprawie realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego – II edycja” w ramach POKL, Poddziałania 9.1.2.


 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą


 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą


 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:18

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1207
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201017
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony