Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 8/03
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
z dnia 30 grudnia 2003 rokuObradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków komisji zatem frekwencja 100%.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1 )
Ponadto obecny był Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski, Ryszard Bartoszewski - Inspektor ds. kultury, strategii i promocji gminy oraz Artur Kuczmarski – referent biurowy
Przewodniczący Komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Tematem spotkania była:
1. Analiza celowości wydatkowanych środków budżetowych za rok 2003 w Dz. 926 „Kultura fizyczna i Sport” przez poszczególne kluby sportowe oraz ocena działalności Klubów na podstawie złożonych sprawozdań.
2. Wypracowanie propozycji podziału środków finansowych na działalność klubową uchwalonych w budżecie gminy na rok 2004.

do punktu 1

Ryszard Bartoszewski - Inspektor ds. kultury, strategii i promocji gminy przedstawił założenia nowej ustawy o Pożytku publicznym i wolontariacie, która to ustawa radykalnie zmienia korzystanie z środków publicznych przez stowarzyszenia. Wskazał również na obowiązki wynikające dla samorządu jak również dla stowarzyszeń, których spełnienie spowodowało by podział środków na te cele w połowie roku 2004. W związku z tym zaproponował propozycje podziału środków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” i Dz.921 „Kutura i sztuka” w punkcie dot. Orkiestry dętej. Spowoduje to możliwość otrzymania środków na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Komisja taki wniosek zaakceptowała.
W imieniu Skarbnika Miasta i Gminy informację o rozliczeniu się poszczególnych Klubów Sportowych z dotacji udzielonych na działalność sportową przez Urząd Miasta i Gminy złożył Pan Artur Kuczmarski – referent biurowy. Poinformował, że przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie zawartych umów z wyżej wymienionymi podmiotami. W umowie określono zadanie i miejsce realizacji, termin rozliczenia, kwotę i zakres rzeczowy zadania. Wszystkie Kluby z wyjątkiem UKS „Skarpa” przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu n. Wisłą, korzystające z dotacji przedstawiły rozliczenia zadania zleconego wraz z fakturami i rachunkami w terminie określonym umową.

Następnie Komisja przystąpiła do analizy sprawozdań złożonych przez Prezesów poszczególnych Klubów sportowych wg następującej kolejności:
- UKS „ATUT” przy Szkole Podstawowej w Krojczynie,
- UKS „TECHNIK” przy Z.S.R. w Dobrzyniu n. Wisłą,
- UKS „CHALIN” przy Szkole Podstawowej w Chalinie,
- UKS „ DYBLINIANKA” przy Szkole Podstawowej w Dyblinie,
- UKS „GOL” przy Państwowym Gimnazjum w Chalinie,
- UKS „JUNIOR” przy Szkole Podstawowej w Mokowie,
- Dobrzyński Klub Żeglarski w Dobrzyniu n. Wisłą,
- UKS „MATEUSZ” w Dobrzyniu n. Wisłą,
- Klub MLKS „WISŁA” w Dobrzyniu n. Wisłą,
- UKS „DOBRZYŃ” w Dobrzyniu n. Wisłą,
- UKS „SKARPA” przy Szkole Podstawowej Dobrzyń n. Wisłą
- Szkoła Podstawowa w Płomianach – pomoc na działalność sportową,
- Publiczne Gimnazjum w Krojczynie,
- Społeczna Grupa Siatkarska w Dobrzyniu n. Wisłą,
- Społeczna Grupa Sportowa Glewo

Komisja pozytywnie oceniła działalność Klubów Sportowych z wyjątkiem UKS „Skarpa” oraz rzetelność złożonych sprawozdań.
( treść sprawozdań jako załącznik do niniejszego protokółu )

do punktu 2

Inspektor ds. kultury, strategii i promocji gminy – Ryszard Bartoszewski poinformował członków Komisji, że w projekcie budżetu gminy na rok 2004 w Dz. 926 na działalność Klubów sportowych przeznaczono 68.600,00 zł z tego na wsparcie społecznych grup sportowych oraz szkół, w których nie zarejestrowano Uczniowskich Klubów Sportowych – 15.000,00 zł w tym nie podzielona rezerwa 4.000,00 zł.
Komisja po zapoznaniu się z preliminarzem wydatków poszczególnych Klubów sportowych przystąpiła do prac nad propozycją podziału środków dla poszczególnych podmiotów. W efekcie tych prac środki finansowe podzielono w następujący sposób:

- Spartakiada „Ateny 2004” w Kcyni – 3.000,00 zł
- Wynajem sali w Z.S. w Dobrzyniu n. Wisłą – 2.500,00 zł
- Społeczna Grupa Siatkarska w Dobrzyniu n. Wisłą – 1.500,00 zł
- Społeczna Grupa Sportowa w Glewie – 1.000,00 zł
- Społeczna Grupa Piłki Koszykowej w Dobrzyniu n. Wisłą / nowopowstała grupa w załączeniu preliminarz i wniosek tej grupy / - 1.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Płomianach – 500,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Krojczynie – 1.500,00 zł
- UKS „ATUT” przy Szkole Podstawowej w Krojczynie – 2.200,00 zł
- UKS „TECHNIK” przy Z.S.R. w Dobrzyniu n. Wisłą – 4.000,00 zł
- UKS „CHALIN” przy Szkole Podstawowej w Chalinie – 2.200,00 zł
- UKS „ DYBLINIANKA” przy Szkole Podstawowej w Dyblinie – 1.500,00 zł
- UKS „GOL” przy Państwowym Gimnazjum w Chalinie – 2.200,00 zł
- UKS „JUNIOR” przy Szkole Podstawowej w Mokowie – 1.500,00 zł
- Dobrzyński Klub Żeglarski w Dobrzyniu n. Wisłą – 14.000,00 zł
- UKS „MATEUSZ” w Dobrzyniu n. Wisłą – 4.000,00 zł
- Klub MLKS „WISŁA” w Dobrzyniu n. Wisłą – 32.000,00 zł
- UKS „DOBRZYŃ” w Dobrzyniu n. Wisłą – 3.000,00 zł
- UKS „SKARPA” przy Szkole Podstawowej Dobrzyń n. Wisłą – Komisja zaproponowała niewstrzymanie przydziału środków na 2004 r do chwili rozliczenia się przez Klub.

Wniosek Komisji:
1. „dotacja” w § 283 - przenieść na § 421 wydatków rzeczowych do czasu wyjaśnienia dotyczącego Klubu „Skarpa” – 2.000,00 zł
2. bieżące utrzymanie obiektów sportowych 6.400,00 zł
3. brakującą dotację na utrzymanie orkiestry / Dz.921 „Kultura i sztuka” / do kwoty 11.000,00 zł uzupełnić o :
- zmniejszenie wydatków na Strój Dobrzyński z kwoty 4.000 zł na kwotę 2.500 zł,
- Zaduszki z „Żakiem” z kwoty 1.000 zł na kwotę 500,00 zł.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Przewodniczący Komisji

Ryszard Dobieszewski

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1932
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218606
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony