Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 6/ 04 Burmistrza Miasta i Gminy Dodrzyń n. Wisłą z dnia 5 maja 2004 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 15 , poz . 148 ze zm. Oraz & 8 pkt 1 uchwały Nr 21 / 167 /01 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza co, następuje


& 1

W uchwale Nr XI /58/ 04 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 27 lutego 2004 r.
w uchwale nr XII /62 /04 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 31 marca 2004 r.
W uchwale Nr XIII 68/ 04 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Wprowadza się następujące zmiany :

& 2

w & wyrazy „ ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 12. 109 . 539. 00 zł , zastępuje się kwotą 13. 315. 256. 00 zł ''

& 3

w & 2 wyrazy „ ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 12.681.539,00 zł zastępuje się kwotą 13.887.256,00 zł ''

& 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-05 09:51
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6 /04 z dnia 05. 05 . 2004 r. DOCHODY:
Dz.Rozdz.&WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
852Pomoc społeczna1.210.1004.3831.739.167
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. Emerytalne i rentowe z bezp. Spoleczne1.210.1001.233.035
2010Dotacje celowe1.210.1001.220.400
85214Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na bezp. Społeczne4.383324.517
2010Dotacje celowe4.3834.383
Razem:1.210,1004.38313.315.256
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-05 09:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-05 09:53
Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 6 /04 z dnia 05.05 . 2004 WYDATKI:
Dz.Rozdz.&WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
851Ochrona zdrowia15.00015.000130.000
85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi15.00015.00080.000
3110Świadczenia społeczne15.00023.000
4300Zakup usług pozostałych15.00028.000
852Pomoc społeczna1.212.8277.1101.982.457
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego1.212.8272.7271.233.035
3110Świadczenia społeczne1.185.8981.185.898
4010Wynagrodzenia20.22920.229
4110Składki na bezp. Społ.4.3404.340
4120Składki na fundusz pracy617617
4210Materiały i wyposażenie2.7271.573
4300Zakup usług pozostałych
1.0007.000
4410Delegacje250250
4440Odpis na zakładowy fundusz św. Soc.
493493
85314Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. Społ.4.383324.517
311Świadczenia społeczne4.383324.517
921Kultura i sztuka8.3008.300174.980
92109Świetlice3.3003.30028.000
4270Zakup usług remontowych3.3005.800
4300Zakup usług pozostałych3.3006.700
92116Biblioteki5.0005.000119.180
4210Materiały i wyposażenie5.00010.000
4240Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek5.0008.000
Razem:1.236.12730.41013.887.256
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-05 09:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-05 10:00
Uzasadnienie

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Przeniesienia między paragrafami spowodowane jest zwiększeniem zakresu usług .

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1.Zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1. 210. 100 zł .

2.Zmniejszenie dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenie społeczne – 4.383 zł

Dz. 921 – Kultura i sztuka

Przeniesienia pomiędzy paragrafami spowodowane jest zwiększonym zakresem prac remontowych w Klubie „ Żak '' oraz w Bibliotece .
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-05 10:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1571
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-05 10:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3565433
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-14 11:37

Stopka strony