Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXVI/201/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31marca 2014 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia  dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2013, poz.594 ze zm.) oraz art.219 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity –Dz.U. z 2013, poz.885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.            Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe zaopatrywanych w wodę z ujęcia w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą do ceny za dostarczoną wodę w wysokości 0,12 zł netto do 1 m3 dostarczanej wody.

2.            Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe do ceny za odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości 0,36 zł netto do 1 m3 odebranych ścieków.

Do w/w dopłaty doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

 

§2

 

Dopłaty udziela się w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

§3

 

1.            Dopłaty, o których mowa w §1 będą przekazywane, co trzy miesiące, dla Zakładu Usługowego WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków za wymieniony okres.

 

 § 4

 

Określa się źródło finansowania dopłaty – budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

                W związku ze zmianą taryf za dostarczaną wodę z ujęcia w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą oraz za odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą na okres od dnia 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. proponuje się dopłatę skierowaną do taryfowej grupy odbiorców –gospodarstwa domowe, celem ochrony odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

                Obowiązujący przepis prawny, art.24, ust.6 w/w ustawy, umożliwia Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą podjęcie uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług.  Zgodnie z powyższym artykułem dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu świadczącemu w tym zakresie usługę.

Pozostałą część należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków uregulują odbiorcy usług. W wyniku tego taryfowe ceny dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyniosą:

1)            cena za dostarczaną wodę 2,04 zł /m3 netto,

2)            cena za odprowadzenie ścieków 3,30 zł/m3 netto.

                Dopłaty z art.24 ust 6 w/w ustawy mają cel społeczny i bezpośrednio wiążą się

z szeroko rozumianym interesem publicznym. Wydaje się, zatem, że gmina nie narusza zasady konkurencyjności poprzez uprzywilejowanie niektórych odbiorców, udzielając im dopłat.

                Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 08:36
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-22 08:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1232
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 08:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155995
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony