Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 9/03
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
z dnia 16 stycznia 2003 roku


Obradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 6 członków komisji.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1 )
Ponadto w obradach uczestniczyli: Czesław Bender – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, Grzegorz Ryczkowski - Zastępca Burmistrza , Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej, Celina Witkowska – Skarbnik, Grzegorz Mazurek – Dyrektor ZOS, Ryszard Bartoszewski – inspektor ds. kultury strategii i promocji gminy.
Przewodniczący komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1. Podsumowanie działalności Komisji za rok 2003 i opracowanie planu pracy na 2004 r.
2. Prace nad analizą projektu budżetu gminy na rok 2004.


do punktu 1

Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2003 oraz został opracowany plan pracy komisji na rok 2004
(treść sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2)

do punktu 2

Przewodniczący poprosił Panią Celinę Witkowską o przedstawienie informacji dotyczącej konstrukcji projektu budżetu ze wskazaniem źródeł dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu na 2004 rok.
Dochody budżetu ustalono na podstawie pojętych uchwał podatkowych na Sesji.
Jeżeli chodzi o dotacje przyjęto tak jak przyszły decyzje od Wojewody. Nie wolno nam dotacji przyjmować większych ani mniejszych. To samo odnosi się do subwencji. Wszystkie subwencje zostały przyjęte na podstawie wysokości ustalonych przez Ministerstwo Finansów.
Subwencja Oświatowa, subwencja dla gmin i subwencja wyrównawcza to są wielkości ustalone przez Ministerstwo Finansów. Jeżeli chodzi o dochody, które mamy z czynszów i najmu, zostały one ustalone na podstawie 2003 roku dlatego, że nie zmienialiśmy uchwał odnośnie najmów i dzierżaw.
Jeżeli chodzi o Oświatę to również ustaliła dochody na podstawie roku 2003.
Wysokość subwencji w Oświacie jest niższa jest od roku 2003, a wyższa ogólnie.
W dz. 758 w projekcie budżetu mamy wyszczególnione, że w 2003 roku subwencja wynosiła 7.610.594 zł, natomiast w 2004 roku subwencje wynoszą 7.818.087 zł
Rozdział 75807 – część oświatowa, gdzie subwencja w 2003 roku wynosiła 5.587.121 zł, a w 2004 roku wynosi 5.551.476 zł. Ta subwencja jest około 36.000,00 zł niższa jak w 2003 roku. Subwencja ogólna dla budżetu jest wyższa jak w 2003 roku.
Jeśli chodzi o wydatki wygląda to następująco:
W dziale 010 Rolnictwo została ustalona kwota 359.470,00 zł. Ta kwota jest ustalona na: - infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi w wysokości 277.600,00 zł
- utrzymanie wodociągów wiejskich
· zakup pompy 8.000 zł
· zakup odmanganiacza 4.000,00 zł
· budowa wodociągu Chalin 90.000 zł
· budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 20 sztuk 170.000 zł w tym jest 50.000 zł gminy natomiast na 120.000 gmina zaciągnie pożyczkę
· odsetki od samorządowych pożyczek 5.600 zł

- Izby rolnicze – 15.270,00 zł
· składka Izby Rolnicze – 15.170,00 zł
Pozostała działalność – 66.700,00 zł
- melioracja gruntów rolnych Chalin-Ruszkowo – 53.100,00 zł środki własne gminy
- agrochemiczna obsługa rolnictwa i badanie gleb –3.600,00 zł
- dofinansowanie robót konserwacyjno-naprawczych urządzeń melioracyjnych Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” w Dobrzyniu n/W – 10.000,00 zł

Komisja wypracowała następujący wniosek:

Zastanowić się nad obsługą wewnętrzną BHP – przeszkolić pracownika aby te sprawy mógł prowadzić, w związku z czym uniknie się dodatkowych kosztów związanych z obsługą BHP.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji:

Ryszard Dobieszewski
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1641
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166845
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony