Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym planie miejscowym lub "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"

Sprawy prowadzi:
Podinspektor ds. planowania przestrzennego

Agnieszka Zaborowska
telefon: 54 253-05-56  e-mail:agnieszka.zaborowska@dobrzyn.pl

Podstawa prawna:

  • art. 217 § 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.poz.267 ze zmianami)
  • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami).

I. Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą wg załączonego wzoru (Formularz) powinien zawierać:
- dokładne określenie adresu nieruchomości,
- numer ewidencyjny nieruchomości, numer obrębu lub kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości,


II. Wymagane opłaty:

  • Za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

UWAGA: zwolnienie z opłat na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Wnioski załatwia się w kolejności ich wpływu.

IV. Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (o odmowie wydania zaświadczenia) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

VI. Uwagi:
Pisemny wniosek wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1810
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-22 11:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162302
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony