Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR IX/38/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27-03-2015 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy  za odprowadzeni  ścieków” do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 139 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2013, poz.594 ze zm.) oraz art.219 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity –Dz.U. z 2013, poz.885 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe na okres od 01-05-2015 r. do 30-04-2016 r. w wysokości 2,00 zł netto do 1 m 3 ścieków  odprowadzanych  do  oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

Do w/w dopłaty doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2

Dopłata , o której mowa w §1, będzie przekazywana co trzy miesiące w formie dotacji przedmiotowej, dla Zakładu Usługowego WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą po przedłożeniu rozliczenia z odprowadzonych ścieków  za wymieniony okres.

 § 3

Określa się źródło finansowania dopłaty – budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 880
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-04-08 23:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205563
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony