Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA  NR XVII/65/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, zmienionej Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 29 marca 2007r., Uchwałą Nr XXI/116/2012 z dnia 22 listopada 2012r. i Uchwałą Nr XXVII/160/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 782)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

§ 7 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/129/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 roku otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od ceny nabywanych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

2. Określa się wysokość stawek procentowych bonifikat:

1) 80 % – przy wykupie lokalu mieszkalnego z zapłatą całości ceny lokalu przed zawarciem umowy sprzedaży,

2) 60 % – przy wykupie lokalu mieszkalnego z zapłatą ceny lokalu  na raty,

3. Bonifikaty, o których mowa w uchwale można udzielić najemcy w przypadku braku zaległości w opłatach z tytułu zawartej umowy najmu lokalu.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

 

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Uchwała został ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego

- Rocznik:  2015

- Pozycja: 2627

-Data ogłoszenia: 3 września 2015

- jednolity identyfikator aktu : http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/2627/akt.pdf

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 885
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-10 14:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201040
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony