Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 59/01 z dnia 29 sierpnia 2001 roku Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

w sprawie: zmian w budżecie

Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach Publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr 15/126/2000 Rady miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 grudnia 2000 roku po zaopiniowaniu przez Komisję budżetu finansów i rozwoju gospodarczego w dniu 28 sierpnia 2001 roku

Zarząd Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

I. W uchwale:

- Nr 15/126/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 grudnia 2000 roku,

- Nr 16/141/2001 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 marca 2001 roku,

- Nr 17/145/200 1 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 27 kwietnia 2001 roku,

- Nr 18/151/2001 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 14 sierpnia 2001 roku

- Nr 50/01 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 3 1.05.2001 roku

- Nr 52/0 1 Zarządu Miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 19.07.200 1 roku

wprowadza się zmiany:

II. W § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu miasta i gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 10.669.050 zł zastępuje się kwotą 10.676.752 zł”

III. W § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu miasta i gminy zgodnie
z załącznikiem Nr 2 na kwotę 11.392.321 zł zastępuje się kwotą 11.400.023 zł”

- w pkt 2 wyrazy „w wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrębnia się:
dotacje z budżetu w kwocie 1.070.386 zł zastępuje się kwotą 1.078.088 zł”

IV. Przenosi się wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej wg załącznika nr 1

V. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-04 10:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-04 10:01
Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/01 z dnia 29 sierpnia 2001 roku Dochody
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
750Administracja publiczna1.900149.315
75056Spis powszechny i inne1.9002.543
2010Dotacje celowe z budżetu państwa1.9002.543
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.9.437
2010Dotacje celowe z budżetu państwa5.8025.802
75018Wybory do sejmu i senatu5.8025.802
7.70210.676.752
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-04 10:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-04 10:10
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 59/01 z dnia 29 sierpnia 2001 roku Wydatki
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
750Administracja publiczna1.9001.554.861
75056Spis powszechny i inne1.3002.543
4300Zakup usług pozostałych1001.943
4210Zakup materiałów i wyposażenia100100
4410Podróże służbowe i krajowe210100
4110Składki na ubezpieczenie społeczne50210
4120Składki na Fundusz Pracy14050
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne5.802140
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.5.8029.437
7518Wybory do sejmu i senatu1.8025.802
4210Zakup materiałów i wyposażenia3.0001.802
4300Zakup usług pozostałych1.0003.000
4410Podróże służbowe i krajowe40.0001.000
700Gospodarka mieszkaniowa40.000448.620
70004Różne jednostki obsł. Gosp. Miesz448.620
4210Zakup materiałów i wyposażenia40.000143.000
4270Zakup usług remontowych8.000
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa20.000105.000
75412Ochotnicze Straże Pożarne100.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia20.00045.000
4250Zakup sprzętu i uzbrojenia20.000
900Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
6.0001.631.479
90095Pozostała działalność1.364.647
4210Zakup materiałów i wyposażenia2.00017.000
4270Zakup usług remontowych64.000
8070Odsetki4.00014.000
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego7.800186.022
92195Pozostała działalność39.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia7.200
600Transport i łączność20.000363.500
60016Drogi publiczne363.500
4210Zakup materiałów i wyposażenia20.00010.000
4270Zakup usług remontowych20.000163.500
11.400.023
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-04 10:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-04 10:17
Uzasadnienie

-Dz. 751

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji nr 10/200 1 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku na kwotę 5.802,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

-Dz.750

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie pisma Urzędu statystycznego w Bydgoszczy Znak: WK-450- 16/2001 na kwotę 1.900,00 zł na sfinansowanie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 roku.

- Zmian w budżecie między paragrafami dokonano z uwagi na zmianę realizowanych zadań w części dotyczącej finansowania
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-04 10:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1325
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-04 10:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2954982
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-24 15:05

Stopka strony