Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała  Nr XXXIV/192/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z  dnia 19 października 2006roku

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm./

uchwala  się, co  następuje:

§ 1

Określa  się  wysokość  stawek   podatku  od  nieruchomości  na rok  2007, w  następującej  wysokości:

1.                   od  budynków  lub  ich  części:

 

a)                   mieszkalnych  -  0,38 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej – 14,70 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej

 

                      c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

                                      kwalifikowanym  materiałem siewnym  - 8,66 zł od 1m2powierzchni

 użytkowej

 

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

              świadczeń  zdrowotnych – 3,75zł od  1m2  powierzchni użytkowej

 

e)       pozostałych,  w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej

działalności pożytku publicznego przez  organizacje  pożytku  publicznego  

-         3,70    od  1m2  powierzchni  użytkowej

 

2.   od   budowli -  2%  ich  wartości określonej  na  podstawie  art.4  ust.1 pkt3 i  ust.  3-7,

 

3.                   od  gruntów:

a)  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez             

      względu  na sposób  zakwalifikowania w ewidencji  gruntów

       i  budynków  - 0.53 zł  od  1m2powierzchni  użytkowej

b)       pod jeziorami, zajętych  na zbiorniki  wodne  retencyjne lub     

elektrowni  wodnych  - 3,65 od  1 hapowierzchni

c)             pozostałych , w tym  zajętych  na  prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku

publicznego  - 0,15  od  1 m2   powierzchni

§  2

Zwalnia  się z podatku od nieruchomości  budynki i grunty  gminne  wykorzystywane na  cele kulturalno – oświatowe, sportowe, na cele ochrony  pożarowej  oraz zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§  3

Zwalnia  się z  płacenia  podatku od nieruchomości  od budynków mieszkalnych lub ich  części  wszystkich  rolników.

§  4

Pobór     podatku  od nieruchomości  w  drodze  inkasa, określenie  inkasentów i wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso  określa  odrębna Uchwała  Rady Miejskiej.

§  5

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą.

§  6

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/154//06  z  dnia  6 marca 2006 roku.

§  7

Uchwała  wchodzi  w życie z dniem 01  stycznia  2007 roku  i podlega  publikacji w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.                                      

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-01 19:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1877
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-01 19:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5202617
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony