Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 16)01

Obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu, Usług i Drobnej Wytwórczości, z dnia 30 października 2001 roku.Obradom przewodniczył Mierzejewski Mirosław - Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło siedem osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Nieobecny na obradach członek Komisji Pan Bielicki Stanisław – usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto w obradach uczestniczył Statkiewicz Jerzy - Inspektor d)s rolnictwa i gospodarki gruntami, który przedstawił informację tematycznie zgodną z zaplanowanym porządkiem obrad.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie oznajmił, że tematem dzisiejszych obrad jest „ Informacja o stanie zaopatrzenia w wodę odbiorców miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą, możliwości produkcji wody oraz stan techniczny Stacji Uzdatniania Wody „ .
Inspektor - Statkiewicz Jerzy poinformował członków Komisji, że generalnie ujmując wszyscy mieszkańcy mieli możliwość do przyłączy wodociągowych, ale około 15 % nie przyłączyło się do sieci. Na dzień dzisiejszy najlepsza sytuacja jest na SUW w Chalinie, wody wystarcza, nie notuje się przerw w dostawie wody jak to miało miejsce w niedalekiej przeszłości. Zostały wymienione rury tłoczne, pompy są dwie nowe studnie oraz zbiornik retencyjny.
Nieco gorzej wygląda sytuacja na SUW w Grochowalsku, co prawda pracują dwie studnie, ale mankamentem jest brak zbiornika retencyjnego. Głównie latem brakuje wody, pompy po prostu nie nadążają z pompowaniem, ponieważ w tamtym rejonie jest bardzo dużo tuneli, a ponadto duże ilości wody pobierane jest do zabiegów chemicznych różnymi pestycydami. Na dzień dzisiejszy brak jest możliwości montowania przyłączy wodociągowych. Zatem istnieje pilna potrzeba pobudowania zbiornika retencyjnego, natomiast optymalnym rozwiązaniem byłoby spięcie sieci wodociągowej na terenie naszej gminy, a tym samym zaprzestanie kupna wody z „ Ekoflory „ w Zadusznikach.
Najtrudniejsza jest sytuacja na Stacji wodociągowej w Dobrzyniu n. Wisłą, na ujęciu tym poważniejszych inwestycji praktycznie nie prowadziło się, a są to bardzo stare ujęcia, żelazne rury powodują, że woda ma za dużo manganu i według nowych norm SANEPID kwestionuje jakość wody. Sieć wodociągowa jest tylko częściowo wymieniona, lecz większość sieci to budowle poniemieckie. Na dzień dzisiejszy nie mamy dobrej studni głębinowej, praktycznie z jednej z nich nie można korzystać z uwagi na nadmierne zasolenie.

- 2 -

Następnie Inspektor - Statkiewicz Jerzy zapoznał członków Komisji z treścią wniosku, który wpłynął od Pana Reznerowicza Wojciecha jako wniosek budżetowy do projektu budżetu gminy na rok 2002. Wniosek ten dotyczy remontów i zadań inwestycyjnych na rzecz mienia komunalnego związanego z dostawą wody pitnej i odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzynia n. Wisłą.
( pełna treść wniosku w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2 ).
Komisja po dokładnym zapoznaniu się z przedstawioną sytuacją wypracowała następujące wnioski do projektu budżetu gminy na rok 2002 :
1.w wydatkach do projektu budżetu ująć zadanie „budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Grochowalsku,
2. wśród potrzeb zgłoszonych we wniosku Pana Reznerowicza, jako zadanie priorytetowe ująć w budżecie gminy odwiert studni głębinowej.
Na zakończenie obrad Jerzy Statkiewicz poinformował, że od 13 stycznia 2002 roku wchodzi nowa Ustawa o zaopatrzeniu w wodę i zgodnie z tą ustawą, dzierżawca będzie musiał mieć decyzję Burmistrza na prowadzenie takiej działalności.
Na tym obrady komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Mierzejewski Mirosław
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1562
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163101
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony