Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 1/07

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

z dnia 18 stycznia 2007 roku

 

Obradom przewodniczył Jerzy Żurawski – Przewodniczący Komisji.

W obradach uczestniczyło 7 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik
nr 1 )

Tematem posiedzenia była analiza projektu budżetu na rok 2007 i opracowanie planu pracy komisji na rok 2007.

W komisji udział wzięli: Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy, Ryszard Bartoszewski – Zastępca Burmistrza, Celina Witkowska – Skarbnik.

Pani Skarbnik nie omawiała szczegółowo projektu budżetu ponieważ był już analizowany wcześniej przez pozostałe komisje, zapoznała natomiast zebranych z propozycjami zmian do projektu budżetu, które wniosły komisje.

Reznerowicz Wojciech – radny. Nie zauważyłem w budżecie, a dokładnie
w dochodach wpłat za rozliczane ciepło i kanalizację w sprzedanych blokach Chalin i Krojczyn.

Celina Witkowska – Skarbnik. w Chalinie jest zaplanowane 80.000 zł dz. 801.

Wojciech Reznerowicz – radny. To ma być dochód ze sprzedanego ciepła
w kilodżulach.

Celina Witkowska – Skarbnik. takiego paragrafu nie ma. To może być zaplanowane tylko w § 075 ja nie mogę zmieniać klasyfikacji budżetowej
i wymyślać nowych paragrafów. Wszystkie dochody ma szkoła odprowadzić do budżetu gminy, a nie do budżetu urzędu. Rada decyduje o tych dochodach. nie ma obawy, że gdzieś to zginie.

Wojciech Reznerowicz – radny. Wiem, że nie ma takiej faktury i te pieniądze nie wpływają do urzędu.

Celina Witkowska – Skarbnik. Ja to sprawdzę bo mam taką możliwość.

Wojciech Reznerowicz – radny. To ma być uczciwe. Powinno być tak jak przewiduje prawo. Uważam, że pomiar powinien być założony, a myślę, że jest
i to wszystko dokładnie powinno być policzone. Wspólnota powinna być tymi kosztami obciążona. Jeżeli są prowadzone jakieś wyliczenia musi być pobierana zaliczka. Jeżeli będzie większa jak ostateczne rozliczenie powinien być zwrot, jeżeli będzie mniejsza to trzeba będzie dopłacić. Mieszkańcy tych bloków na p
ewno płaca czynsze do wspólnoty, a wspólnota powinna płacić nam do szkół. Podejrzewam, że zakład, który płaci za eksploatację obciąża za wodę / to jest ich sprawa /, ale mieszkańcy muszą nam dopłacić za eksploatację ścieków na oczyszczalnię, za którą płaci urząd.

Jerzy Żurawski – radny. Był założony licznik ciepła ogólny i za to zapłaciła rada, ja wnioskowałem za założeniem dwóch liczników dla szkoły i dla wspólnoty. Założony został ostatecznie tylko jeden licznik. Obciążeni natomiast zostają na podstawie zużycia energii cieplnej z powierzchni. Uważam, że rozliczenie za ciepło nie odbywa się tak jak powinno być.

Remigiusz Onka – radny. Ja chciałbym poruszyć sprawę wody. Dotyczy to miejscowości: Krojczyn, Krępa, Glewo, Tulibowo. To przyłącze należy do Ekoflory i cena powinna być porównywalna do ceny z przyłącza w naszej gminie. Do tej pory płaciliśmy ok. 20 gr., natomiast od lutego czy marca będziemy pewnie płacić 50 gr. Myślę, że trzeba podłączyć nas albo pod Dobrzyń lub Grochowalsk albo dopłacić różnicę.

Następnie komisja zajęła konstruowaniem wniosków do wprowadzenia zmian w projekcie budżetu na 2007 rok.

1. Dz. 010 Rolnictwo – minus 22.400,00 zł

Plan po zmianach 796.151,00 zł

likwiduje sie zadanie “ wymiana hydrantów z podziemnych na naziemne – Michałkowo, Kamienica, Wierznica – 17.400,00 zł ”,zadanie “ zakup sprężarki oraz ocieplenie budynku hydroforni w Chalinie ”- zmniejsza się o 5.000,00 zł. Zmniejszenie dot. ocieplenia budynku hydroforni w Chalinie.

2. Dz. 600 Transport i łączność – zwiększa się o 22.400,00 zł

Plan po zmianach 102.400,00 zł

Przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( remonty cząstkowe, nawożenie, żużel, równanie dróg, zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kosiarki do utrzymania dróg gminnych ) 22.400,00 zł.

3. Dz. 630 Turystyka – minus 10.000,00 zł

Plan po zmianach – 22.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki:

wydanie widokówki o 3.000,00 zł,wydanie folderu o Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą o 3.000,00 zł,wydanie planu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą o 2.000,00 zł,udział w Targach Turystycznych w Poznaniu o 2.000,00 zł.

4. Dz. 750 Administracja publiczna

Zmiany zadań:

Wykreślić zadanie “ Zakup modułu HSM do systemu obiegu dokumentów ” - 40.000,00 zł. “ Zakup systemu kontroli dostępu klasy S.A.3 ” - zmniejszyć o 16.000,00 zł.

Razem 56.000,00 zł z przeznaczeniem na:

zakup centrali alarmowej dla Urzędu – 40.000,00 złzakup ksera – 7.500,00 zł

Pozostała kwota 8.500,00 zł, doposażenie techniczne Urzędu.

5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej ” zmniejszyć o 8.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie zadania “ wykup gruntów pod modernizację ulicy Polnej – 23.000,00 zł ”, nowy zapis “ wykup gruntów pod modernizację ulic ” - razem 33.000,00 zł .

“ Bieżące utrzymanie chodników i ulic w mieście - 50.000,00 zł ” zmniejszyć o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – po zmianach będzie 45.000,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zwiększa się o 320.000,00 zł.

Plan po zmianach 1.100.000,00 zł

Dofinansowanie własnych środków zwiększa się o 40.000,00 zł

Deficyt budżetu zwiększa się o 280.000,00 zł

6. Dz. 921 Kultura i Sztuka – minus 32.000,00 zł

Plan po zmianach 182.000,00 zł

wykreślić “remont wewnętrzny świetlicy w Kamienicy ” - 30.000,00 zł,zabrać “ kontynuacja remontu w Zbyszewie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont świetlicy w Tulibowiezabrać “ prowadzenie Muzeum Dobrzyńskiego ” 2.000,00 zł z przeznaczeniem do Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dla jednostki WOPR.

7. Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza sie inwestycje “ wymiana ogrodzenia Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą ” o 14.000,00 zł z przeznaczeniem na podział klas w gimnazjum, co oznacza utworzenie o jedną klasę więcej.

Na tym protokół zakończono

                                                                                                                      Przewodniczący komisji

                                                                                                                         Jerzy Żurawski

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-31 10:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-31 10:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-31 10:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163372
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony