Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/68/04
z dnia 26.04.2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU 2004
Lp. P R Z Y C H O D Y k w o t a
1. 911 sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym ……………...2. 931 sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst …………….... 941 3. 942 przychody z prywatyzacji majątku gminy ……………..... 944 4. 951 spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu ………………5. 952 planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe .........................6. 952 planowanie do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 120.0007. 955 wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 689.5008. 957 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ……………….
Razem Przychody 809.500
R O Z C H O D Y1. 971 wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym ………………...2. 982 wykup innych papierów wartościowych ………………...3. 991 pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom .…………….….4. 992 spłaty kredytów długoterminowych ...........................5. 992 spłaty pożyczek długoterminowych 237.5006. 994 lokaty ………………..
Razem Rozchody 237.500


Informacje uzupełniające :
I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego
1) kredytem długoterminowym ………………….zł.
2) pożyczką długoterminową 120.000zł.
3) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .............................zł.
4) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 452.000 .zł
5) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych .............................zł.
6) przychodami z prywatyzacji majątku ..............................zł.

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)
1) spłaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach ...............................zł.
2) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach ...............................zł .





























  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-14 13:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1858
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-14 13:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153947
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony