Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                    Uchwała Nr XI/76/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  23 listopada 2007roku

 

 

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   

                     na rok 2008

 

 

 

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 10 ust.1 i 2 oraz art. 12b Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych ( M.P. Nr 47, poz. 557 z dnia 03 sierpnia 2007r) i obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 roku (M. P. Nr 76, poz. 813 ).

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2008 wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe gminy stanowiące jej własność, wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminy i innych jednostek organizacyjnych.

 

§ 3

 

Uchwała podlega wykonaniu przez  Burmistrza   Miasta  i   Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr XXXIV/190/06 z dnia 19 października 2006 roku 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w roku 2007.

                         

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 11:01
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 11:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1572
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 11:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160618
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony