Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR  IX/32/2015

Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

z dnia  27 marca 2015 roku

 

 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity  Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) Rada Miejska  w Dobrzyniu nad Wisłą  uchwala, co następuje:

§ 1

 Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą, przesłany  przez  Wicemarszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego pismem  znak Ś.G.-IV.7320.10.1.2013  z dnia 25.02.2015 r.

 § 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyń nad Wisłą .

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy  Dobrzyń nad Wisłą oraz ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej. 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 858
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-04-08 21:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180626
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony